Spakoj.eu - Buddha Dhamma - Sutta Pitaka - Supolnaść Biełaruskich vučniaŭ Abudžanaha
 

Historyja Biełarusi ŭ 100 malunkach i 10 videa
_/\_ DOBRY DZIEŃ :-) ŠANOŬNYJA PRYJACIELI,

Ja BOLŠ NIE ZAJMAJUSIA BIEŁARUSKAJ VIERSIJAJ

STARONKI SPAKOJU SPAKOJ.EU.

POLSKAJA VIERSIJA HETA NAJLEPŠAJA VIERSIJA

STARONKI SPAKOJU SPAKOJ.EU.

PALAKI MAJUĆ DOBRYJA PIERAKŁADY SŁOVAŬ ABUDŽANAHA

(SUTTA PITAKA) Z MOVY PALI NA POLSKUJU.

USIAHO DOBRAHA! ŠČAŚCIA I SPAKOJU.
Hienadź Sahanovič "Nieviadomaja vajna: 1654-1667"
Zianon Paźniak "Abarona Kurapataŭ. Narodny Memaryjał"
abarona-kurapatau.pdf [8.28 Mb] (downloads: 3)Подробнее: информация о геноциде Чеченского народа
Na žal, "starabiełaruskaja" mova (jak jaje časta nazyvajuć Biełaruskija nacyjanalisty, historyki i navukoŭcy), a dakładniej "руский язык" Библии Франциска Скорины, Statutaŭ dy inšych aficyjnych dakumientaŭ i piśmovych pomnikaŭ Vialikaha Kniastva Litoŭskaha, Ruskaha, Žamojckaha i inšych bolej nahadvaje sučasnuju rasiejskuju movu, čym biełaruskuju:Na karcincy nižej pradstaŭleny niedakładnyja tłumačeńni imionaŭ kniazioŭ VKŁ:


Vialikaje Kniastva Litoŭskaje, Ruskaje, Žamojckaje i inšych, na žal, nie było nacyjanalnaj biełaruskaj dziaržavaj. Kraina nazyvałasia skaročana Litvoj, nasielnictva razmaŭlała na ruskaj movie, a častka šlachty dabraachvotna pałanizavałasia, pakolki polskaja kultura była i zastajecca na paradak vyšejšaj za (bieła)ruskuju.

Dla paraŭnańnia: Polšča i ŭ siaredniavieččy była Polščaj; nie adbyłosia nijakaj źmieny samanazvy; siaredniaviečnaja polskaja mova amal nie adroźnivajecca ad sučasnaj. Heta staražytny narod z bahataj kulturnaj spadčynaj i histaryčnaj pamiaćciu, ad jakoha varta vučycca Biełarusam. Pamiž Biełarusami (rusinami, lićvinami) i Palakami nie było nivodnaj vajny až da samaha padziełu našaj supolnaj dziaržavy Rečy Paspalitaj.


Aficyjnaj movaj Vialikaha Kniastva Litoŭskaha, nazyvajučy rečy svaimi imionami, byŭ "руский язык".

Pravapis, jaki budzie adlustroŭvać žyvuju sučasnuju narodnuju movu Biełarusaŭ uźniknie tolki napiaredadni abviaščeńnia Niezaležnaści Biełarusi ŭ 1918 hodzie dziakujučy Branisłavu Taraškieviču. Pieršaja "Biełaruskaja hramatyka dla škoł" była vydadziena Biełaruskaj łacinkaj, kiryličnaja viersija źjavicca ŭ tym ža hodzie, ale paźniej.

Animavanaja historyja Biełarusi ŭ 5 chvilinaŭ:


Na žal, nasielnictva i kiraŭnictva Vialikaha Kniastva Litoŭskaha, Ruskaha, Žamojckaha i inšych nie było, havoračy łahodna, dastatkova mudrym,
kab abaranić siabie dy inšyja narody ad maskoŭskaj akupacyi (praz złačynstvy našych prodkaŭ cierpim da siońnia):8 vieraśnia 1514 hodu Lićviny i Palaki razam pieramahli kolkasna bolšaje vojska maskoŭskich akupantaŭ u Bitvie pad Voršaj.
Na žal, heta była pieramožnaja bitva ŭ prajhranaj vajnie.Histaryčny hierb majho rodnaha miesta Homiel
(sučasny aficyjny jość inšy - toj, što byŭ stvorany rasiejskimi akupantami,
padobna jak aficyjnyja "флаг и герб" Respubliki Biełaruś):"Adzinaj mety nie zrakusia,
i serca mnie nie zadryžyć:
jak žyć - dyk žyć dla Biełarusi.
A bieź jaje - zusim nia žyć."

Łarysa Hienijuš, 1953 (u hod śmierci Stalina; asudžanaja na 25 hadoŭ źniavoleńnia, ź jakich praviała ŭ niavoli 7)

My lubim Łarysu Hienijuš facebook.com/hienijus
Zianon Paźniak "Abarona Kurapataŭ. Narodny Memaryjał"
abarona-kurapatau.pdf [8.28 Mb] (downloads: 3)

Kniha Zianona Paźniaka "Deputaty Niezaležnaści"
zianon-pazniak-deputaty-niezaleznasci.pdf [3.44 Mb] (downloads: 4)

Zianon Paźniak - nacyjanalny hieroj Biełarusi, archieołah, jaki adkryŭ Biełarusam i śvietu miesca ludabojstva Biełarusaŭ stvoranaje savieckimi kamunistami pierad druhoj suśvietnaj vajnoj. U adnym tolki lesie pad Mienskam u Kurapatach rasiejcy rasstralali kala čverci miljona ludziej.


19 kastryčnika 1988 hodu z inicyjatyvy Zianona Paźniaka byŭ stvorany arhanizacyjny kamitet Biełaruskaha Narodnaha Frontu za pierabudovu "Adradžeńnie", deputackaja frakcyja jakoha zmahła dasiahnuć Niezaležnaści Biełarusi i prypynieńnia dziejańnia kamunistyčnaj partyi, zaćvierdžańnia histaryčnych nacyjanalnych bieł-čyrvona-biełaha ściaha i hierba "Pahonia" ŭ jakaści dziaržaŭnaje symboliki ŭ 1991 hodzie.Ščyra dziakuju Zianonu Paźniaku za adkryćcio Biełarusam i śvietu miesca kamunistyčnaha hienacydu pad Mienskam, za stvareńnie Biełaruskaha Narodnaha Frontu, za Niezaležnaść Biełarusi, za dziaržaŭnaść bieł-čyrvona-biełaha ściaha i hierba "Pahonia"_/\_


Narodny piśmieńnik Biełarusi Vasil Bykaŭ: "Možna z upeŭnienaściu skazać, što nacyi paščaściła na jaje lidera, jakim źjaŭlajecca pasłany nam Boham Zianon Stanisłavavič Paźniak."

Aŭtaram sučasnaha etalonu hierba "Pahonia" zaćvierdžanaha ŭ jakaści dziaržaŭnaha symbala Respubliki Biełaruś u 1991 hodzie źjaŭlajecca Jaŭhien Kulik. Ščyra dziakuju mastaku za vydatnuju pracu.

Kali b hramadzianie RB prahałasavali za Prezydenta Zianona Paźniaka ŭ 1994 hodzie,
volnaja Biełaruś mieła b ułasnuju nacyjanalnuju valutu - Biełaruskija talery.

Maja luboŭ da Biełaruščyny pačałasia sa znajomstva ź Biełaruskim falkloram. U dziacinstvie naležyŭ da homielskaj krajaznaŭčaj supolnaści "Biełaruskija Vyviedniki", udzielniki jakoj štohod adznačali tradycyjnyja Biełaruskija śviaty, takija jak Hukańnie Viasny, Kupalle i maje ŭlubionyja Kalady. Taksama jeździli pa vioskach Biełarusi źbirajučy falklor, brali ŭdzieł u raskopkach.


Prykład Kaladnaj pieśni, śpiavaju ź siastroj:

Kalady facebook.com/scodryBolš videa, pieśniaŭ i albomaŭ, u tym liku ŭsie albomy N.R.M.
i "Hramadaviedu" Volskaha, možna znajści na kanale Spakoj.eu Vegan


Vyražajem udziačnaść narodnamu hieroju Zianonu Paźniaku za Niezaležnaść Biełarusi
(padčas sustrečy ŭ adnym z univiersitetaŭ Varšavy)

Videa trochi zabaŭnaje, ale asnoŭnaja dumka takaja: čym vučycca ŭ savieckaj Biełarusi pa maskoŭsku, lepš atrymać jeŭrapiejski dyplom u Polščy. Na žal, historyja našaha narodu paŭtarajecca: padobna jak Francysk Skaryna 5 stahodździaŭ tamu vučyŭsia za miažoj, tak i ciapier moładź źjaždžaje vučycca i žyć u lepšyja krainy, pakolki hramadzianie RB nia ŭ stanie stvaryć narmalnuju bahatuju duchoŭna i kulturna raźvituju nacyjanalnuju pravavuju dziaržavu dla naroda na svajoj ziamli.

Buddha Dhamma (Vegan Theravada)

[/center]

Supolnaść Biełaruskich vučniaŭ Abudžanaha vyražaje ŭdziačnaść Jaŭhienu Stasieviču
ja.stasevich@gmail.com za darmovaje stvareńnie i absłuhoŭvańnie staronki Spakoju _/\_


Praktyka johi moža dapamahčy padrychtavać cieła da miedytacyjnaj pazicyi skryžavanych noh (poŭnaha łotasu).


Будызм

Copyright © 2012- да Абуджэньня Навука Абуджанага Усе правы абаронены.
Вылучы знойдзеную памылку курсорам і паведамі нам праз Ctrl+Enter. Дзякуем!