Buddha Dhamma - Nauka Przebudzonego. Najcenniejsze teksty dostępne ludzkości. Najwcześniejsze dostępne teksty Słów Buddy po Polsku:


"Bhikkhu, w słuchaniu Dhammy są te pięć korzyści. Jakie pięć?
Człowiek słyszy to, czego [wcześniej] nie słyszał.
Człowiek wyjaśnia to, co [już] słyszał.
Człowiek pokonuje trudności.
Człowiek prostuje swój pogląd.
Umysł człowieka staje się uspokojonym.
Takie są pięć korzyści ze słuchania Dhammy."

Anguttara Nikaya 5.202

12 godzin czytania 225 Sutt:


"Tak słyszałem

Pewnego razu Błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sāvatthi w klasztorze Anāthapiṇḍiki w gaju Jety.

I kiedy nadeszła głęboka noc, pewien deva, władający zadziwiającym urokiem, oświecając cały gaj Jety, podszedł ku Błogosławionemu.

Zbliżywszy się do Błogosławionego, złożył mu pokłon, stanął obok i powiedział do Błogosławionego:

"- Jak Pan przekroczył powódź?"

"- Nie zatrzymując się, przyjacielu, ale i nie naprężając się przekroczyłem powódź."

"- Ale w jaki sposób, Panie, nie zatrzymując się, ale i nie naprężając się przekroczył Pan powódź?"

"- Kiedy zatrzymywałem się, przyjacielu, tonąłem, a kiedy walczyłem, unosiło mnie. W taki sposób, przyjacielu, nie zatrzymując się, ale i nie naprężając się przekroczyłem powódź."

Deva: "Długo szukałem i w końcu widzę
Brahmana, który w pełni wygasł,
Nie zatrzymując się i nie naprężając się,
Potrafił on przekroczyć przywiązania do świata."

Tak powiedział dewa. Nauczyciel zaaprobował. I wtedy dewa myśląc: "Nauczyciel zgadza się ze mną" pokłonił się Błogosławionemu, i po obejściu Go z prawej strony, zniknął."SN 1.1 Oghataraṇa Sutta - Przekroczenie powodzi

(Komentarz:
Zatrzymywanie się - porzucenie dążenia do Wygaśnięcia, zaprzestanie oczyszczania umysłu ze skaz itd.
Powódź to coś, co nie pozwala istotom osiągać wyższe stany i Nibbanę.
Są 4 powodzie:
- pożądanie 5 rodzajów przyjemności zmysłowych;
- pożądanie formy i bezforemnej egzystencji oraz przywiązanie do jhan;
- powódź poglądów;
- powódź niewiedzy, nieznajomość 4 Szlachetnych Prawd.)


"Wciąż w kółko męczy się i trudzi;

Wciąż w kółko głupiec idzie do łona.

Wciąż w kółko rodzi się i umiera;

Wciąż w kółko noszą go do grobu.


Ale ten, kogo mądrość jest szeroka jak świat,

Nie rodzi się w kółko,

Bo osiągnął Ścieżkę

Nieodradzania się."Sutta o Przerwaniu Cyklu
Udaya Sutta - SN 7.12


"Dhamma i Vinaya,
które wskazałem i sformułowałem dla was,
to ma być waszym Nauczycielem,
kiedy odejdę."

Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu
Mahāparinibbāna Sutta - DN 16


Pliki do pobrania (spakoj.eu@gmail.com):

Sutta Pitaka czyli Kosz Nauk:

58 Sutt i Dhammapada - tłumaczenie z Pali na Polski Andrew Dalek:
58-sutt-i-dhammapada-z-pali-na-polski.pdf [1,05 Mb] (cкачиваний: 14)

Sutty z Sasana.pl (354 przekłady 300 Sutt):
[attachment=866:sutty-z-sasana.pl-24.11.2018-uporzadkowane-nazwy.zip]

Pozostałe Sutty, teksty i obrazki ze Spakoj.eu:
[attachment=865:spakoj.eu-po-polsku-24.11.2018-sutty-teksty-obrazki.zip]

Cytaty z Sutt o Praktyce: Cztery Szlachetne Prawdy, Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka, Pięć i Osiem Wskazań:
[attachment=851:cztery-szlachetne-prawdy-osmioaspektowa-sciezka-piec-i-osiem-wskazan.pdf]

Dhammapada - zbiór krótkich mów Buddy, tłumaczenie z Angielskiego na Polski Zbigniew Becker:
[attachment=852:dhammapada-z-angielskiego-na-polski-zbigniew-becker-4.pdf]

Inne strony z przekładami Sutt na język Polski: Sasana.pl, blog Polskiego mnicha Varapanyo, Metta.lk/tipitaka, Sutty na BloggerVinaya Pitaka czyli Kosz Dyscypliny:

The Buddhist Monastic Code I [attachment=796:the-buddhist-monastic-code-i.pdf]
The Buddhist Monastic Code II [attachment=797:the-buddhist-monastic-code-ii.pdf]

Blog Polaka o Tajlandii: 227 zasad obowiązujących mnichów


Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka

Pięć i Osiem Wskazań

1. Właściwe rozumienie
"Wiedza odnośnie cierpienia, wiedza odnośnie powstawania cierpienia, wiedza odnośnie ustania cierpienia, wiedza odnośnie sposobu praktyki wiodącej do ustania cierpienia."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

2. Właściwa intencja
"Intencja wyrzeczeń, uwolnienia się od zlej woli, intencja niekrzywdzenia."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

3. Właściwa mowa
"Powstrzymanie się od kłamstwa, powstrzymanie się od kłótni, powstrzymanie się od obelg, powstrzymanie się od czczego gadania."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

4. Właściwe postępowanie
"Powstrzymanie się od odbierania życia, powstrzymanie się od kradzieży, powstrzymanie się od bezwstydu."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Pięć Wskazań:
4.1. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od zabijania żywych istot.
4.2. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od kradzieży.
4.3. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwego zachowania seksualnego.
4.4. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
4.5 Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania alkoholu i narkotyków, które są przyczyną braku dbałości.

Są też Osiem Wskazań, Dziesięć Wskazań. Vinaya Pitaka dla mnichów, w tym 227 reguł Patimokkha.

Osiem Wskazań:
4.1. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od odbierania życia (sobie czy innym ludziom, zwierzętom, roślinom i nasionom).
4.2. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od brania tego, co nie zostało dane.
4.3. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od wszelkiej aktywności seksualnej.
4.4. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
4.5. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania napojów odurzających i narkotyków, które prowadzą do nieuważności.
4.6. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od jedzenia w nieodpowiednim czasie.*
4.7. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od tańca, śpiewu, muzyki, oglądania przedstawień, koncertów, zwiedzania, zdobienia ciała girlandami, kwiatami, zapachami i kosmetykami.
4.8. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od korzystania z wysokich i dużych łoży.*

Dziesięć podstaw treningu to Osiem Wskazań + nie korzystanie ze złota i srebra (pieniędzy).

*4.6. Jeden posiłek dziennie przed południem.
*4.8. "Tak długo jak życie trwa, Szlachetni porzucili wykwintne siedziska oraz łóżka i spią na zwykłym posłaniu. Tego dnia i nocy ja również, porzucam wykwintne siedziska oraz łóżka i będę spał na zwykłym posłaniu. W ten oto sposób będę naśladował Szlachetnych, świętował pełnię księżyca i uwieńczę sam siebie ósmym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
"Mnisi, świętowanie pełni księżyca uwieńczone przestrzeganiem tych Ośmiu Wskazań przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą, która ma długotrwałe konsekwencje."

5. Właściwe życie
"To jest sytuacja, gdy uczeń szlachetnych, porzuciwszy nieuczciwe życie zaczyna prowadzić życie właściwie."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Właściwe zarobkowanie, właściwy sposób utrzymywania się przy życiu. Utrzymywanie się z zajęcia niewymagającego łamania Wskazań. Powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami lub ich ciałami, alkoholem i narkotykami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, oszustwa, wykorzystywania itd.

6. Właściwy wysiłek
"To jest sytuacja, gdy mnich podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu niepowstawania złych, nierozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu porzucenia złych, nierozsądnych sytuacji, które powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu powstania rozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu utrzymania, nie pomniejszenia, wzrostu i pełnego rozwoju rozsądnych sytuacji, które powstały. Mnisi, to jest nazywane właściwym wysiłkiem."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

7. Właściwa uważność
"Co to jest właściwa uważność?
To jest sytuacja, gdy mnich pozostaje uważny względem ciała wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem uczuć wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem umysłu wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem fenomenów wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Mnisi, to jest nazywane właściwą uważnością."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło.

8. Właściwe skupienie
"Co to jest właściwe skupienie?
To jest sytuacja, gdy mnich całkowicie wycofany ze zmysłowości, wycofany z nierozsądnych wartości mentalnych - wchodzi i pozostaje na pierwszym poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z wycofania, którym towarzyszy ukierunkowana myśl i rozpoznanie.
Zatrzymując ukierunkowane myśli i rozpoznanie, wchodzi i pozostaje na drugim poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z koncentracji, zjednoczenie uważności wolnej od ukierunkowanej myśli i rozpoznania - wewnętrzna pewność.
Z zanikaniem rozkoszy pozostaje w równowadze, w pełni świadomy i uważny, fizycznie odczuwa błogość. Wchodzi i pozostaje na trzecim poziomie skupienia medytacyjnego, który szlachetni określają jako: "Spokojny i w pełni świadomy w przyjemnych rejonach."
Z porzuceniem przyjemności i bólu - jak i z wcześniejszym zaniknięciem uniesienia i stresu - wchodzi i pozostaje na czwartym poziomie skupienia medytacyjnego: nieskalana czystość spokojnej równowagi i pełnej świadomości, ani przyjemność, ani ból. Mnisi, to jest nazywane właściwym skupieniem."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8
"Znowu i znowu żebracy błagają;
Dawcy raz za razem dają.
Kiedy dawcy dają znowu i znowu,
Znowu i znowu idą do nieba.

Ssaki piją mleko w kółko;
Raz za razem cielę idzie do matki;
Znowu i znowu cierpi i pracuje;
Znowu głupiec idzie do łona.
Wciąż w kółko rodzi się i umiera;
Wciąż w kółko go niosą do trumny.

Ale jeśli nagle znalazł sposób,
Co nie prowadzi do nowych narodzin,
Otrzymawszy wzrost w mądrości -
Nie rodzi się ciągle na nowo".

SN 7.12

Cztery Szlachetne Prawdy


"Czym jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, ta która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany?
Oto ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie.

Taka jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany.


Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Cierpieniu: narodziny są cierpieniem, starzenie jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem; smutek, lament, ból, stres i rozpacz są cierpieniem; połączenie z nielubianym jest cierpieniem, oddzielenie od lubianego jest cierpieniem, nie otrzymanie upragnionego jest cierpieniem. Krótko mówiąc: Pięć Zespołów Zapału jest cierpieniem.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia: jest to pragnienie, które tworzy dalsze zradzanie, któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam. Pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się i pragnienie niebytu.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia: jest to całkowite zaniknięcie i wygaśnięcie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, wyzbycie się tego właśnie pragnienia.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Praktyce Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia: jest nią Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka - właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie."

Sutta o wprawieniu w ruch koła Dhammy
Pierwsza Nauka Buddy dla Pięciu Mnichów
Dhammacakkapavattana Sutta - SN 56.11


Mowa o złodzieju zapachu - SN 9.14 - Gandhatthena Sutta

Słyszałem, że pewnego razu pewien mnich przebywał wśród Kosalan, a mieszkał w gęstwinie leśnej. Gdy po posiłku wracał ze zbierania jałmużny, podszedł do stawu lotosowego i powąchał kwiat czerwonego lotosu.

Las ów zamieszkiwała pewna dewa, która współczuła mnichowi i pragnęła jego szczęścia. Chcąc pomóc mu zrozumieć jego błąd, zbliżyła się i rzekła:

Powąchałeś ten wodny kwiat,
Który nie został ci dany.
To, drogi panie, jest rodzajem kradzieży.
Jesteś złodziejem zapachu.

[Mnich:]
Ja nie biorę, ja nie niszczę,
Wąchałem kwiat z daleka.
Czemu więc zwiesz mnie
Złodziejem zapachu?

Ten, kto wyrywa korzenie
Lub niszczy kwiat
Zachowuje się gorzej.
Dlaczego jego tak nie nazwiesz?

[Dewa:]
Osobie podłej i pożądliwej,
Nieczystej jak zabłocona szata;
Jej nie mam nic do powiedzenia.
Lecz zwracam się do ciebie.

Dla człeka nieskalanego,
Pragnącego być czystym
Zło wielkości włosa
Jest wielkie jak chmura.

[Mnich:]
Tak, jakkho, ty mnie rozumiesz
I okazujesz współczucie.
Ostrzegaj mnie zawsze,
Gdy znów zobaczysz
Czyn podobny do tego.

[Dewa:]
Nie należę do ciebie,
Ani nie jestem najętą pomocnicą.
Ty sam musisz wiedzieć
Jak podążać ku właściwemu celowi.

Mnich, oczyszczony przez dewę, zrozumiał swój błąd.
Poniżej nie Słowa Buddy (Nie Sutty)
"Po co żyjesz?" Odpowiedzi Warszawiaków:"Polskie życie po życiu" - relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej.

"Polskie życie po życiu to opowieści prawdziwe ludzi przedwcześnie pożegnanych o ich spotkaniach ze Światłem i Opiekuńczymi Istotami, podróżach przez tunel i niechcianych zazwyczaj powrotach do ciała.

To dramatyczne szpitalne epizody: porody i operacje, zapaści i zawały, a także wypadki i różne nagłe zdarzenia, które uchylały drzwi do innych wymiarów, skąd emanowała DOBROĆ I MIŁOŚĆ.

A wszystko to zdarzyło się tu, w Polsce, wśród nas."Myślę, że taka książka może być przydatna osobom nie mającym (nie pamiętającym) własnych doświadczeń.
Spieszcie się czynić dobro - przyda się po rozpadzie ciała.
Mogę pożyczyć tą książkę osobie w Warszawie: facebook.com/s.kalejeu

"Polskie życie po życiu" - relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej (fragment do pobrania):
[attachment=862:polskie-zycie-po-zyciu-4.pdf]

"Tybetańska Księga Życia i Umierania" Sogjal Rinpocze:
[attachment=855:tybetanska-ksiega-zycia-i-umierania-sogjal-rinpocze-nie-slowa-buddy.pdf]

Jeszcze bardziej od tej polskiej książki "smakowała" mi książka amerykańska "Życie po śmierci" dr Jeffrey Long, Paul PerryTą książkę też mogę pożyczyć, ale zazwyczaj znajduje się u innych ludzi, jest chętnie czytana.

Ktoś zapytał na Facebooku:
"Witam wszystkich! Czy relacje osob z ksiazek "Zycie po smierci", "Zycie po zyciu" i podobnych zgodne sa z nauka buddyjska? Czy OOBE potwierdzaja buddyjska wiedze?"

Kocik Sieržyk odpowiedział:
Czytałem, wierzę w relacje osób po chwilowym odłączeniu się od ciała. Nie widzę sprzeczności z Suttami, jest spójność.
/
1. Poczytaj Sutty.
2. Poczytaj interesujące Cię książki czy relacje.
3. Porównaj. Samodzielnie przeanalizuj.
/
(Chcesz się dowiedzieć jak wygląda bycie po śmierci ciała? Posłuchaj tych, co przeżyli śmierć kliniczną i chwilowo odłączyli się od ciała. Nie chcesz - nie czytaj. Tak samo z Suttami - chcesz się dowiedzieć jak jest - czytasz. Nie chcesz - nie czytasz.)W kilku miejscach w Kanonie Pali zapisane jest, że Budda mówił, iż nie ma ditthi - nie ma poglądu, filozofii ani systemu myśli. "Wielu innych nauczycieli ma system myśli, który wyjaśniają, lub filozofię, której uczą; ale ja nie mam niczego takiego. Nie mam "poglądu" do przekazania. Tathagata (Budda) jest wolny od poglądów, wyzwolony z doktryn, uwolniony od filozofii."
Madźdźhima Nikaja 31


– Czy wymawia Szlachetny słowo, jeśli jest ono nieprawdziwe, szkodliwe i nieprzyjemne? – Nie.
– Czy wymawia Szlachetny słowo, jeśli jest ono nieprawdziwe, szkodliwe i przyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, szkodliwe i nieprzyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, szkodliwe i przyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, korzystne i nieprzyjemne? – Tak.
– Jeśli jest ono prawdziwe, korzystne i przyjemne? – Tak.
– Dlaczego On tak postępuje? – On współczuje wszystkim istotom."W zamierzchłych czasach istniały tylko trzy choroby: pożądanie, głód i zepsucie;
ale z powodu zabijania zwierząt wzrosły one do dziewięćdziesięciu ośmiu."

Sutta Nipata, 311"Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Wszyscy boją się śmierci.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici.

Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Życie jest drogie każdemu.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici."

Dhammapada, 129-130

"Kto wyzwolił się z gwałtu wobec wszystkich żywych istot, i słabych, i silnych,
kto ani nie zabija, ani nie powoduje innych do zabijania - tego zwę świętym człowiekiem."

Dhammapada, 405


Mnisi nie niszczą roślin i nasion.

Umysł poprzedza wszystkie złe stany.
Umysł jest wodzem; są one stworzone przez umysł.
Jeśli mówisz lub działasz ze złym umysłem,
nadejdzie cierpienie, tak jak koło wozu
podąża za podkową ciągnącego go wołu.

Umysł poprzedza wszystkie dobre stany.
Umysł jest wodzem; są one stworzone przez umysł.
Jeśli mówisz lub działasz z dobrym umysłem,
Nadejdzie dobroć, tak jak cień,
Który cię nigdy nie opuszcza.

Słowa Buddy (dwie pierwsze strofy Dhammapady)


"Tak jak woda, która naturalnie spływa z miejsc wyższych do miejsc położonych niżej, tak i umysły istot, jeśli pozostawić je bez kontroli, naturalnie ciążą ku złu. Taka jest tendencja umysłu." Więcej

Kiedy ciotka i mamka Buddy, Mahapradżapati Gautami, zdezorientowana sprzecznymi wersjami nauki przedstawianymi przez jego uczniów, zapytała go wprost: "Czego właściwie uczysz?", Budda odparł, że sama może sobie na to odpowiedzieć: "Tych nauk możesz być pewna, które prowadzą do spokoju, a nie do chciwości i nienawiści; do wolności, a nie do zniewolenia; do zmniejszania ziemskich przywiązań, a nie do zwiększania ich; do zadowolenia, a nie do zawiści; do samotności, a nie do towarzyskich rozrywek; do energii, a nie do ospałości; do radowania się dobrem, a nie złem; możesz być pewna, że takie nauki tworzą moją Dhammę."
Theravada (Szkoła Starszych) jako jedyna obecnie dostępna
Sangha (wspólnota mnichów, uczniów Buddy)


"O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina (Dhamma i Vinaya) jest niewłaściwie interpretowana i tak przestrzegana, wiele przewin spada zarówno na interpretatora, jak i na przestrzegającego." (Zbiór "Jedna Rzecz")

"Właściwie pouczony uczeń szlachetnych, który ma dla nich należny szacunek, zna Nauczanie i Dyscyplinę - rozróżnia rzeczy warte uwagi i te niewarte uwagi. Rozróżniwszy, nie zważa na rzeczy niewarte uwagi i zważa tylko na rzeczy warte uwagi.
(...)
Przykłada uwagę prawidłowo:
To jest cierpienie... To jest źródło cierpienia... To jest wygaśnięcie cierpienia... To jest droga prowadząca do wygaśnięcia cierpienia..."

Sutta o wzburzeniach.
Sabbasava Sutta, MN 2.


"I Błogosławiony przemówił: "W jakiejkolwiek nauce czy dyscyplinie, Subhaddo, nie znajdziesz Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki, tam nie znajdziesz prawdziwego ascety o pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym poziomie świętości. Lecz w jakiejkolwiek nauce i dyscyplinie odnajdziesz Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżkę, tam znajdziesz prawdziwego ascetę o pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym stopniu świętości. (...)"

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


"Kto myli nieistotne z tym, co istotne, a istotne z nieistotnym, trwa przy złudnych myślach i nigdy nie osiągnie tego, co istotne.
Kto rozpoznaje istotne jako istotne, a nieistotne jako nieistotne, ma właściwe poglądy i osiąga to, co istotne." (Dhammapada, 11-12)

"Mnisi, tych dwóch zniesławia Tego Który Przeszedł.
Których dwóch?
Ten który wyjaśnia co nie było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł,
jako coś co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł.
I ten który wyjaśnia co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł,
jako coś co nie było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł."

Sutta o tym czego nie powiedziano.
Abhasita Sutta, AN II.23.


"(…) Nadstawcie zatem uszu i słuchajcie uważnie."
"Tak uczynimy, o Szlachetny."
"Mnisi rosnąć w siłę będą a nie słabnąć, dopóty dopóki gromadzić się często będą i na zgromadzenia tłumnie przybywać; gromadzić się i rozchodzić będą w pokoju rozwiązawszy sprawy Sanghy w zgodzie; dopóki nie uchwalą nowych praw i nie obalą istniejących lecz żyć będą zgodnie z wyznaczoną Dyscypliną (Vinaya); dopóki okazywać będą szacunek, poważanie, cześć i oddanie swym Starszym (Thera) oraz wierzyć będą, że warto posłuch im dawać; dopóki nie poddadzą się władzy żądz, które prowadzą do ponownych narodzin; (…)"

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


"Kto niezachwianie podąża za Dhammą i Vinayą
Ten wzniesie się ponad koło narodzin i śmierci kończąc cierpienie."

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


Ze względu na powyższe, przyjacielu, zachęcam Cię do zapoznania się z najwcześniejszymi dostępnymi Słowami Buddy i do krytycznej samodzielnej oceny tego co znamy obecnie jako "buddyzm" w jego różnych współczesnych wersjach.

Jedyną dostępną obecnie szkołą reprezentującą Buddha Dhamma w sposób mniej lub bardziej właściwy jest Theravada, która też zasługuje na krytykę ze względu na stworzenie niepotrzebnie trzeciego kosza, ale której przede wszystkim zawdzięczamy zachowanie Słów Buddy (Sutt) - najcenniejszego co jest dostępne na tej planecie _/\_

Jestem bardzo wdzięczny Polskim mnichom i osobom znającym język Pali za tłumaczenia najcenniejszych dostępnych ludzkości tekstów na język Polski _/\_

Nie wiem jak długo będę żył, nie wiem jak długo będzie istniała ta strona (hosting i domena są na razie opłacone do 30 listopada 2021 roku), nie wiem jak długo będą istniały te i inne warunki wyświetlania tej strony. Więc jeśli zależy Ci na tekstach czy obrazkach dostępnych na tej stronie, to lepiej je pobierz - możesz swobodnie kopiować i udostępniać wszystko co widzisz. Mam nadzieję, że to są moje ostatnie narodziny. Jeżeli nie są to moje ostatnie narodziny, to mam nadzieję, że będę miał szczęście zapoznać się z Dhammą w przyszłym życiu. Mam nadzieję, że zawsze się znajdą ludzie chroniące Naukę Buddy dla przyszłych pokoleń.

"Nawet najlepiej zrobione królewskie powozy,
z pewnością się rozpadną, takoż i te ciała.
Lecz Dhamma wyznawana przez ludzi dobrych nie starzeje się,
ludzie dobrzy uczą jej dobrych ludzi." (Dhammapada, 151)


Spakoj.eu po Polsku

Buddha Dhamma

Nauka Przebudzonego

(grupa na Facebooku)

Kiedy pracowałem w LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie na stanowisku dozorcy w roku szkolnym 2019-2020, nie było tam stołówki, tylko sklepik szkolny. Woźna z ostatniego piętra powiedziała mi, że pewnego razu widziała, jak Pan ze sklepiku szkolnego po skorzystaniu z toalety wyszedł bez mycia rąk i od razu przystąpił do przygotowania kanapek dla dzieci.

Później pracowałem przez rok na kuchni w Szkole Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie i na własne oczy zobaczyłem, że nie są przestrzegane podstawowe zasady higieny.

Ani razu za cały rok szkolny 2020-2021 nie widziałem, żeby kucharz umył ręce używając mydła i wody.

Główna kucharka, "szefowa kuchni", jak i kucharz po wymieszaniu surówek gołymi rękami, próbowali surówkę z dłoni, kontynuując mieszanie surówki dłonią bez jej umycia. (Kiedy zwróciłem uwagę szefowej kuchni, że po spróbowaniu surówki mogłaby umyć dłoń, opłukać ją pod bieżącą wodą, usłyszałem odpowiedź - "nigdy tak nie robiłam i nigdy nie będę".)

Pani ze stanowiska pomocy kucharza potrafiła włożyć palec do pojemnika z jogurtem przeznaczonego dla przedszkolaków, następnie wylizać go i włożyć z powrotem do jogurtu.

Wnioski. Dla własnego bezpieczeństwa, należy wychodzić z założenia, że w 21 wieku na stołówkach szkolnych w Polsce nadal nie są przestrzegane podstawowe zasady higieny. Nie raz widziałem, korzystając z toalety publicznej, jak mężczyźni wychodzą z toalety nie myjąc rąk. Nie należy się spodziewać, że osoby, które nie przestrzegają podstawowe zasady higieny w domu czy poza domem, będą je przestrzegać przy sporządzaniu posiłków dla dzieci.

Z tego co się zorientowałem, brakuje konkretnych przepisów prawa regulujących zachowanie pracowników w konkretnych sytuacjach występujących na kuchni dotyczących przestrzegania zasad higieny. Przepisy są zbyt ogólne, abstrakcyjne, a niektóre są oderwane od rzeczywistości i przesadne (np. branie prysznica przed pracą i po pracy - oczywiście nikt tego nie przestrzega, bo nie chce się przeziębić, zwłaszcza w okresie zimowym, nie ma też na to czasu, bo obiad musi być gotowy na czas, nie ma też odpowiedniej ilości pryszniców).

Brak przepisów. Brak konsekwencji. (Poza raczej niestosowaną "naganą" z kodeksu pracy).

Propozycja dla kierowników stołówki szkolnej czy dyrektorów. Przed przyjęciem do pracy osoby na stanowisko kucharza czy pomocy kucharza wynagradzanego według najniższej krajowej, można spróbować sprawdzić poziom wiedzy i odpowiedzialności społecznej kandydata. Przykładowe pytania poniżej.

Jak Pan(i) uważa:
- Czy należy myć ręce używając mydła i wody rano przed wejściem na kuchnię?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć ręce używając mydła i wody po skorzystaniu z toalety?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć ręce używając mydła i wody po wyrzuceniu śmieci?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć ręce używając mydła i wody po wyjściu na papierosa?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć ręce używając mydła i wody wielokrotnie dziennie każdorazowo po dotknięciu brudnych przedmiotów?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy umyć cebulę po jej obraniu?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć ziemniaki po obraniu?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy opłukać pod bieżącą wodą ryż przed gotowaniem?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy opłukać pod bieżącą wodą kaszę gryczaną przed gotowaniem?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć jajka przed gotowaniem?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy opłukiwać jajka po obraniu?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć (myć, nie opłukiwać) talerze przed włożeniem do wyparzarki?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć szklanki przed włożeniem do wyparzarki?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy myć sztućce przed włożeniem do wyparzarki?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy można kroić warzywa do surówki na desce, na której kroiło się surowe mięso/ryba?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Załóżmy, że miesza Pan(i) gołymi rękami w dużej misce surówkę przeznaczoną dla całej szkoły i degustuje Pan(i) tą surówkę z ręki/dłoni - czy należy umyć rękę przed kontynuacją procesu mieszania surówki?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy umyć ręce przed mieszaniem surówki?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy należy umyć łyżkę po spróbowaniu zupy, czy można dalej degustować zupę z gara używając tej samej łyżki?
Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.

To są tylko przykładowe pytania. Nie ograniczam Pana/Pani wyobraźni.

Proszę się nie gniewać na szkołę, w której akurat pracowałem na kuchni - jestem pewien, że podobnie wygląda sytuacja w innych szkołach w Polsce. W szkole, w której pracuję obecnie słyszałem, że pracowniczkę stołówki szkolnej przenieśli na stanowisko woźnej, bo ludzie narzekali na brudne sztućce.

Mój sąsiad, Polak, starszy ode mnie (wynajmuję pokój w 3-pokojowym mieszkaniu) raz myje, raz nie myje rąk po skorzystaniu z toalety. Pewnego razu zwróciłem mu uwagę, kiedy po wyjściu z toalety wracał od razu do swojego pokoju, że mógłby umyć ręce, odpowiedział mi, że nie był w toalecie :-) Na szczęście mam chociaż oddzielną lodówkę.

Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) - lekarz pochodzący z rodziny węgierskich Niemców, który położył podwaliny pod nową gałąź medycyny - antyseptykę, która zajmuje się niszczeniem drobnoustrojów poprzez odkażanie. Zastosowana przez niego dezynfekcja rąk przed badaniem kobiet po porodzie spowodowała radykalne zmniejszenie się wśród nich śmiertelności (z 60% do 0,85%) na gorączkę połogową, która wówczas była zmorą szpitali położniczych. Wspomniałem o tym lekarzu dlatego, że za jego życia środowisko lekarzy atakowało go, nie dostosowało się do jego zaleceń ani nie zaakceptowało jego teorii. Lekarzom nie podobały się zalecane przez Semmelweisa metody odkażania rąk, a szczególnie jego stwierdzenie, że przenosicielami gorączki połogowej kobiet są lekarze i studenci, którzy bezpośrednio po sekcji zwłok kobiet na nią zmarłych, nie myjąc rąk, przechodzą do odbierania porodów.

Dla własnego bezpieczeństwa, należy wychodzić z założenia, że większość ludzi mentalnie nadal żyje w Średniowieczu, a zasady higieny są zjawiskiem stosunkowo nowym dla Europy. Być może nowe młode pokolenie dorastające w czasach koronawirusa będzie nieco lepiej przestrzegało zasady higieny osobistej. Jak mówiła jedna z moich nauczycielek na uczelni: "jest szansa, nie ma pewności" :-)

Poniżej znajduje się tekst, który przekazałem kierowniczce stołówki szkolnej i dyrektorce SP 375, kiedy pracowałem tam na stanowisku pomoc kucharza.

brak-stosowania-zasad-higieny-w-stolowkach-w-polsce.pdf [504,13 Kb] (cкачиваний: 1)


Żyjemy w szczęśliwym czasie i przestrzeni. Przede wszystkim dlatego, że Dhamma jest obecna na świecie, ale także ze względu na dobrobyt, komfort, rozwój technologiczny, Internet - dostęp do wiedzy i informacji. Polska jest pięknym krajem i pięknie się zmienia w ostatnie dziesięciolecia.

Słabo interesuje mnie polityka - Polska rozwija się po transformacji ustrojowej/systemowej/gospodarczej niezależnie od tego, która opcja polityczna rządzi. Napisałem słów kilka o zasadach higieny i przy tej okazji edycji strony napiszę też o tym, jakie działania rządzącej obecnie partii Prawo i Sprawiedliwość mi się podobają:

1. Dbanie o dzieci. Program Rodzina 500 plus od lat realnie pomaga finansowo milionom dzieci, milionom rodzin. Dzieci są najważniejsze. Cudowny projekt, popieram całym serduszkiem :-) Pamiętam jak zwolennicy PO nie wierzyli w sukces projektu 500+ przed jego wprowadzeniem - gospodarka miała się załamać, nie ma w budżecie pieniędzy dla dzieci. "Wystarczy nie kraść." Współraduję się. Osobiście nie zamierzam mieć własne dzieci do końca życia, ale niech dzieci mają jak najlepiej. Dzieci to przyszłość tego kraju.
2. Dbanie o osoby najmniej zarabiające. Co piąta osoba w Polsce zarabia płacę minimalną. PiS po raz trzeci zamierza podnieść najniższą krajową w 2022 roku. Realna poprawa jakości życia milionom ludzi.
3. Najwyższy wzrost PKB Polski w historii.
4. Obrona granic przed nielegalnymi migrantami. Niezależnie od tego przez kogo są podsyłani: przez Niemcy (kilka lat temu) czy przez KGB/Łukaszenkę (obecnie).

Jeśli jesteś zwolennikiem innej opcji politycznej, drogi czytelniku, to proszę się na mnie nie gniewać - ja kieruję się po prostu dobrocią i tak jak napisałem polityka mnie słabo interesuje.

"Skąpcy nie trafiają do krainy niebieskiej, głupcy nie pochwalają szczodrości. Lecz człowiek mądry raduje się obdarowywaniem innych i już przez to tylko staje się szczęśliwym w przyszłym życiu."
Dhammapada 177

"Zwyciężaj gniewnego nie-gniewem; zwyciężaj złego dobrocią; zwyciężaj skąpego szczodrością; zwyciężaj kłamcę prawdą."
Dhammapada 223


Premier Polski: nikt w UE nie mówi dziś o przymusowej relokacji nielegalnych migrantów (jak to było 4 lata temu i zajmowało 80% czasu dyskusji). Brawo PiS. Niech Polska (Grupa Wyszehradzka, kraje bałtyckie) dalej pozytywnie wpływają na Unię / Europę Zachodnią.


* * * *


Budyzm

Copyright © 2012 - dopóki się nie Przebudzimy Nauka Przebudzonego Wszystkie prawa zastrzeżone
Zaznacz kursorem znaleziony błąd i zawiadom nas przez Ctrl+Enter. Dziękujemy!