Spakoj.eu - Dhamma - Nauka o końcu cierpienia
 

Buddha Dhamma - Nauka Przebudzonego. Najcenniejsze teksty dostępne ludzkości. Najwcześniejsze dostępne teksty Słów Buddy po Polsku:


"Dhamma i Vinaya
,
które wskazałem i sformułowałem dla was,
to ma być waszym Nauczycielem,
kiedy odejdę."

Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu
Mahāparinibbāna Sutta - DN.16


Sutta Piṭaka czyli Kosz Nauk:

1. Ponad 200 Sutt po Polsku do pobrania w jednym pliku w formacie zip:
sutty-14.10.2018.zip [59.45 Mb] (зпамповак: 4)


1.1. 58 Sutt i Dhammapada - tłumaczenie z Pali na Polski Andrew Dalek:
sutta-pitaka-w-polskim-tlumaczeniu.pdf [1.05 Mb] (зпамповак: 51)

1.2. Cytaty z Sutt o Praktyce: Cztery Szlachetne Prawdy, Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka, Pięć i Osiem Wskazań:
cztery-szlachetne-prawdy-osmioaspektowa-sciezka-wskazania-zrealizowanego.pdf [423.42 Kb] (зпамповак: 5)

1.3. Dhammapada - zbiór krótkich mów Buddy, tłumaczenie z Angielskiego na Polski Zbigniew Becker:
dhammapada.pdf [331.46 Kb] (зпамповак: 98)


Inne strony z przekładami Sutt na język Polski: Sasana.pl, blog Polskiego mnicha Varapanyo,
Metta.lk/tipitaka, Sutty na Blogger, blog Mieczysława Gabryszewskiego

Będę się starał umieszczać na tej stronie do pobrania wszystkie dostępne Sutty po Polsku i/lub podawać linki do stron, na których się znajdują.
Jeśli masz/znasz inne Sutty po Polsku, proszę się ze mną podzielić: s.kalejeu@gmail.com
Vinaya Piṭaka czyli Kosz Dyscypliny:

The Buddhist Monastic Code I the-buddhist-monastic-code-i.pdf [3.11 Mb] (зпамповак: 2)
The Buddhist Monastic Code II the-buddhist-monastic-code-ii.pdf [2.75 Mb] (зпамповак: 1)

Blog Polaka o Tajlandii: 227 zasad obowiązujących mnichów


Teksty spoza Sutta Piṭaka i Vinaya Piṭaka (nie Słowa Buddy):
Artykuł "Jak budować siłę i masę mięśniową na diecie roślinnej. Weganizm: dla zwierząt, na zdrowie, dla środowiska"
"Tybetańska Księga Życia i Umierania" Sogjal Rinpocze tybetanska-ksiega-zycia-i-umierania-sogjal-rinpocze.pdf [704.32 Kb] (зпамповак: 0)


"Polskie życie po życiu" - relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej: "Polskie życie po życiu to opowieści prawdziwe ludzi przedwcześnie pożegnanych o ich spotkaniach ze Światłem i Opiekuńczymi Istotami, podróżach przez tunel i niechcianych zazwyczaj powrotach do ciała.

To dramatyczne szpitalne epizody: porody i operacje, zapaści i zawały, a także wypadki i różne nagłe zdarzenia, które uchylały drzwi do innych wymiarów, skąd emanowała DOBROĆ I MIŁOŚĆ.

A wszystko to zdarzyło się tu, w Polsce, wśród nas."


Myślę, że taka książka może być przydatna osobom nie mającym (nie pamiętającym) własnych doświadczeń. Spieszcie się czynić dobro - przyda się po rozpadzie ciała.
polskie-zycie-po-zyciu-fragment.pdf [487.67 Kb] (зпамповак: 1)
Powyżej zostały przedstawione cytaty Słów Buddy z Sutt w formie obrazków PNG, w wygodnej formie do dzielenia się.

Poniżej przedstawiam w formie tekstu:

Cztery Szlachetne Prawdy
Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka
Pięć Wskazań
Osiem Wskazań
Dziesięć Wskazań


Cztery Szlachetne Prawdy


"Czym jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, ta która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany?
Oto ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie.

Taka jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany.


Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Cierpieniu: narodziny są cierpieniem, starzenie jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem; smutek, lament, ból, stres i rozpacz są cierpieniem; połączenie z nielubianym jest cierpieniem, oddzielenie od lubianego jest cierpieniem, nie otrzymanie upragnionego jest cierpieniem. Krótko mówiąc: Pięć Zespołów Zapału jest cierpieniem.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia: jest to pragnienie, które tworzy dalsze zradzanie, któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam. Pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się i pragnienie niebytu.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia: jest to całkowite zaniknięcie i wygaśnięcie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, wyzbycie się tego właśnie pragnienia.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Praktyce Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia: jest nią Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka - właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie."

Sutta o wprawieniu w ruch koła Dhammy
Pierwsza Nauka Buddy dla Pięciu Mnichów
Dhammacakkapavattana Sutta - SN 56.11
Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka

1. Właściwe rozumienie
"Wiedza odnośnie cierpienia, wiedza odnośnie powstawania cierpienia, wiedza odnośnie ustania cierpienia, wiedza odnośnie sposobu praktyki wiodącej do ustania cierpienia."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

2. Właściwa intencja
"Intencja wyrzeczeń, uwolnienia się od zlej woli, intencja niekrzywdzenia."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

3. Właściwa mowa
"Powstrzymanie się od kłamstwa, powstrzymanie się od kłótni, powstrzymanie się od obelg, powstrzymanie się od czczego gadania."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

4. Właściwe postępowanie
"Powstrzymanie się od odbierania życia, powstrzymanie się od kradzieży, powstrzymanie się od bezwstydu."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Przestrzeganie Pięciu Wskazań:
1) Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od zabijania żywych istot.
2) Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od brania tego, co nie zostało dane.
3) Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwego zachowania seksualnego.
4) Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
5) Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania alkoholu i narkotyków, które są przyczyną braku dbałości.

Są też Osiem Wskazań, Dziesięć Wskazań. Vinaya Pitaka dla mnichów, w tym 227 reguł Patimokkha.

5. Właściwe życie
"To jest sytuacja, gdy uczeń szlachetnych, porzuciwszy nieuczciwe życie zaczyna prowadzić życie właściwie."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Właściwe zarobkowanie, właściwy sposób utrzymywania się przy życiu. Utrzymywanie się z zajęcia niewymagającego łamania Wskazań. Powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami lub ich ciałami, alkoholem i narkotykami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, oszustwa, wykorzystywania itd.

6. Właściwy wysiłek
"To jest sytuacja, gdy mnich podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu niepowstawania złych, nierozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu porzucenia złych, nierozsądnych sytuacji, które powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu powstania rozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu utrzymania, nie pomniejszenia, wzrostu i pełnego rozwoju rozsądnych sytuacji, które powstały. Mnisi, to jest nazywane właściwym wysiłkiem."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

7. Właściwa uważność
"Co to jest właściwa uważność?
To jest sytuacja, gdy mnich pozostaje uważny względem ciała wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem uczuć wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem umysłu wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem fenomenów wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Mnisi, to jest nazywane właściwą uważnością."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło.

8. Właściwe skupienie
"Co to jest właściwe skupienie?
To jest sytuacja, gdy mnich całkowicie wycofany ze zmysłowości, wycofany z nierozsądnych wartości mentalnych - wchodzi i pozostaje na pierwszym poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z wycofania, którym towarzyszy ukierunkowana myśl i rozpoznanie.
Zatrzymując ukierunkowane myśli i rozpoznanie, wchodzi i pozostaje na drugim poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z koncentracji, zjednoczenie uważności wolnej od ukierunkowanej myśli i rozpoznania - wewnętrzna pewność.
Z zanikaniem rozkoszy pozostaje w równowadze, w pełni świadomy i uważny, fizycznie odczuwa błogość. Wchodzi i pozostaje na trzecim poziomie skupienia medytacyjnego, który szlachetni określają jako: "Spokojny i w pełni świadomy w przyjemnych rejonach."
Z porzuceniem przyjemności i bólu - jak i z wcześniejszym zaniknięciem uniesienia i stresu - wchodzi i pozostaje na czwartym poziomie skupienia medytacyjnego: nieskalana czystość spokojnej równowagi i pełnej świadomości, ani przyjemność, ani ból. Mnisi, to jest nazywane właściwym skupieniem."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8


Wskazania Przebudzonego

Zalecenia, przestrzeganie których pozwala unikać negatywnej kammy czyli skutków nieodpowiednich czynów. Używa się słowa "Wskazania", gdyż mają one charakter dobrowolnego zobowiązania. Dobrze jest ich przestrzegać, jednak nikomu nie mogą być narzucane.

Pięć Wskazań

1. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od zabijania żywych istot.
2. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od kradzieży.
3. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwego zachowania seksualnego.
4. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
5. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania alkoholu i narkotyków, które są przyczyną braku dbałości.

Osiem Wskazań

1. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od odbierania życia.
2. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od brania tego, co nie zostało dane.
3. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od aktywności seksualnej.
4. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
5. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania napojów odurzających i narkotyków, które prowadzą do nieuważności.
6. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od jedzenia w nieodpowiednim czasie.
7. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od tańca, śpiewu, muzyki, oglądania przedstawień, koncertów, zwiedzania, zdobienia ciała girlandami, kwiatami, zapachami i kosmetykami.
8. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spania w wysokich i luksusowych łożach.

*6. Mnisi, a także osoby świeckie przestrzegające Ośmiu Wskazań przyjmują tylko jeden posiłek dziennie przed południem.
*8. "Tak długo jak życie trwa, szlachetni porzucili wykwintne siedziska oraz łóżka i spią na zwykłym posłaniu. Tego dnia i nocy ja również, porzucam wykwintne siedziska oraz łóżka i będę spał na zwykłym posłaniu. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnię księżyca i uwieńczę sam siebie ósmym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
Mnisi, świętowanie pełni księżyca uwieńczone przestrzeganiem tych ośmiu wskazań przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą, która ma długotrwałe konsekwencje."


Dziesięć Wskazań

1. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od zabijania żywych istot.
2. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od brania tego, co nie zostało dane.
3. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od wszelkiej aktywności seksualnej.
4. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
5. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania destylowanych i sfermentowanych trunków, które są przyczyną braku dbałości.
6. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od jedzenia w nieodpowiednim czasie.
7. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od tańców, śpiewów, muzyki, oglądania przedstawień rozrywkowych.
8. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od zdobienia ciała, używania perfum i kosmetyków.
9. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od korzystania z wysokich i dużych łoży.
10. Zobowiązuje się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od przyjmowania złota i srebra.

Dziesięć podstaw treningu - KN.01.Khp.2 - Dasasikkhāpadaṃ

Tak więc Dziesięć Wskazań to Osiem Wskazań + nie korzystanie ze złota i srebra (pieniędzy).
Związek między szczęściem i koncentracją ilustruje kolejna historia z pism. Opowiada ona o dyskusji między królem i Buddą. Król przyszedł do Buddy zapytać go o jego naukę i w trakcie rozmowy pojawił się problem, kto z nich jest szczęśliwszy. Czy Budda jest szczęśliwszy od króla, czy król jest szczęśliwszy od Buddy? Oczywiście król był pewny, że z nich dwóch on jest znacznie szczęśliwszy. Powiedział: "Słuchaj, mam te wszystkie pałace, armię, bogactwa, wszystkie te piękne kobiety. Jestem oczywiście szczęśliwszy od ciebie. Co ty masz? Siedzisz tu pod drzewem przed jakąś nędzną chatą. Masz żółtą szatę i miskę żebraczą, to wszystko. Jestem oczywiście znacznie szczęśliwszy od ciebie."

Ale Budda odparł: "Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy potrafiłbyś siedzieć tu zupełnie nieruchomo przez godzinę, ciesząc się całkowitym i doskonałym szczęściem?" Król powiedział: "Tak, sądzę, że potrafiłbym". Na to Budda rzekł: "W porządku. Czy potrafiłbyś siedzieć tu bez ruchu, ciesząc się całkowitym i doskonałym szczęściem przez sześć godzin?" Król odpowiedział: "Byłoby to dość trudne". Wtedy Budda spytał: "Czy potrafiłbyś siedzieć przez cały dzień i całą noc nie ruszając się, absolutnie szczęśliwy przez cały ten czas?" Król musiał przyznać: "Nie, tego bym nie potrafił". Na to Budda powiedział: "Mógłbym siedzieć tutaj przez siedem dni i siedem nocy nie ruszając się, nawet nie drgnąwszy, przez cały czas doświadczając niezmiennego, niesłabnącego, pełnego i doskonałego szczęścia. Sądzę więc, że muszę być szczęśliwszy od ciebie".


*Powstrzymanie się od zabójstwa (bezpośredniego) i powstrzymanie się od powodowania zabójstwa innymi (pośredniego).

W zamierzchłych czasach istniały tylko trzy choroby: pożądanie, głód i zepsucie; ale z powodu zabijania zwierząt wzrosły one do dziewięćdziesięciu ośmiu.
(Słowa Przebudzonego z Sutty Nipaty, 311)

Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Wszyscy boją się śmierci.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici.

Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Życie jest drogie każdemu.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici.


(Słowa Przebudzonego z Dhammapady, 129-130)

Kto wyzwolił się z gwałtu wobec wszystkich żywych istot, i słabych, i silnych, kto ani nie zabija, ani nie powoduje innych do zabijania - tego zwę świętym człowiekiem.
(Słowa Przebudzonego z Dhammapady, 405)

Pomniejsze Wskazania
Mnisi przestrzegają dodatkowo szeregu wskazań, z których większość jest rozwinięciem Ośmiu Wskazań. Trzecie Wskazanie dla mnicha oznacza nawet nie dotykanie do kobiety. Mnisi nie korzystają z pieniędzy ("złota i srebra"), nie niszczą roślin i nasion, przestrzegają szeregu reguł etycznego zachowania.
Umysł poprzedza wszystkie złe stany.
Umysł jest wodzem; są one stworzone przez umysł.
Jeśli mówisz lub działasz ze złym umysłem,
nadejdzie cierpienie, tak jak koło wozu
podąża za podkową ciągnącego go wołu.

Umysł poprzedza wszystkie dobre stany.
Umysł jest wodzem; są one stworzone przez umysł.
Jeśli mówisz lub działasz z dobrym umysłem,
Nadejdzie dobroć, tak jak cień,
Który cię nigdy nie opuszcza.

Słowa Buddy (dwie pierwsze strofy Dhammapady)


"Tak jak woda, która naturalnie spływa z miejsc wyższych do miejsc położonych niżej, tak i umysły istot, jeśli pozostawić je bez kontroli, naturalnie ciążą ku złu. Taka jest tendencja umysłu." Więcej

Kiedy ciotka i mamka Buddy, Mahapradżapati Gautami, zdezorientowana sprzecznymi wersjami nauki przedstawianymi przez jego uczniów, zapytała go wprost: "Czego właściwie uczysz?", Budda odparł, że sama może sobie na to odpowiedzieć: "Tych nauk możesz być pewna, które prowadzą do spokoju, a nie do chciwości i nienawiści; do wolności, a nie do zniewolenia; do zmniejszania ziemskich przywiązań, a nie do zwiększania ich; do zadowolenia, a nie do zawiści; do samotności, a nie do towarzyskich rozrywek; do energii, a nie do ospałości; do radowania się dobrem, a nie złem; możesz być pewna, że takie nauki tworzą moją Dhammę."
W kilku miejscach w Kanonie Pali zapisane jest, że Budda mówił, iż nie ma ditthi - nie ma poglądu, filozofii ani systemu myśli. "Wielu innych nauczycieli ma system myśli, który wyjaśniają, lub filozofię, której uczą; ale ja nie mam niczego takiego. Nie mam "poglądu" do przekazania. Tathagata (Budda) jest wolny od poglądów, wyzwolony z doktryn, uwolniony od filozofii."
Madźdźhima Nikaja 31


– Czy wymawia oświecony słowo, jeśli jest ono nieprawdziwe, szkodliwe i nieprzyjemne? – Nie.
– Czy wymawia oświecony słowo, jeśli jest ono nieprawdziwe, szkodliwe i przyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, szkodliwe i nieprzyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, szkodliwe i przyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, korzystne i nieprzyjemne? – Tak.
– Jeśli jest ono prawdziwe, korzystne i przyjemne? – Tak.
– Dlaczego On tak postępuje? – On współczuje wszystkim istotom.P.S.
O stronie
Cześć _/\_ Nazywam się Serge Kaleyeu s.kalejeu@gmail.com jestem Białorusinem mieszkającym w Warszawie. Googlowałem sobie pewnego razu informacje po Polsku w internecie i przypadkowo trafiłem na tekst Czterech Szlachetnych Prawd, który mnie bardzo zainteresował.
Udostępniam na tej stronie najcenniejsze teksty dostępne ludzkości. Ciesz się :-)


"Wciąż w kółko męczy się i trudzi;
Wciąż w kółko głupiec idzie do łona.
Wciąż w kółko rodzi się i umiera;
Wciąż w kółko noszą go do grobu.
Ale ten, kogo mądrość jest szeroka jak świat,
nie rodzi się w kółko,
Bo osiągnął ścieżkę
nieodradzania się."

Udaya Sutta - SN 7.12
O stronie (szczegółowo)

Udostępniam na tej stronie najcenniejsze i najkorzystniejsze teksty dostępne ludzkości: Sutta Pitaka, Kosz Nauk w tłumaczeniu na język Polski.

sutta-pitaka-w-polskim-tlumaczeniu.pdf [1.05 Mb] (зпамповак: 51)

Cztery Szlachetne Prawdy, Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka, Pięć Wskazań - to są podstawowe Nauki, których znajomość pozwala zacząć rozwijać i oczyszczać umysł, uspokajać się samodzielnie.

Wszystkim osobom, które podobnie jak ja dążą do tego, by były to jego/jej ostatnie urodziny, życzę osiągnięcia celu _/\_ Nie mam wiedzy odnośnie poprzednich wcieleń, ale miałem szczęście poznać moralną (w przeciwieństwie do mnie) osobę, kobietę, która pamięta fragment ostatniego dnia swojego poprzedniego życia jako młodego mężczyzny, co podejrzewam było pomocne dla mnie w lepszym rozumieniu Czterych Szlachetnych Prawd.

Nie wiem tego, ale podejrzewam, że najbardziej rozwinięte istoty tego świata już Wygasły, osiągnęli Nibbanę, przedostali się na drugi brzeg za życia Przebudzonego.

Nie wiem czy będzie to użyteczne dla Ciebie, ale postanowiłem napisać kilka słów o sobie. Ostatnio znajoma pytała mnie o to, jak doszedłem do Nauki Buddy, prosiła opowiedzieć "moją historię". Był okres, kiedy lubiłem wpajać ludziom czy narzucać własne poglądy, ale ostatnio niechętnie się dzielę. Odpowiedziałem więc znajomej, że nie wiem czy warto - gdyż nie wiem czy będzie to dla niej korzystne. Znajoma poprosiła ponownie, więc podzieliłem się z nią własnym doświadczeniem.

Jako istota ludzka, ograniczona umysłowo i ulegająca urodzinom, mam swoje słabości. Ale też miałem w tym życiu małe doświadczenie "duchowe". Po tym, jak zacząłem się zastanawiać nad tym, co stwarza człowieka zobaczyłem "światło". Znajdowałem się wtedy sam na korytarzu akademika białoruskiej uczelni, na której studiowałem. Nie chodzi mi rzecz jasna o światło elektryczne, inaczej byłoby mi głupio o tym opowiadać :-) Na początku widziałem po prostu światło i czułem się lekko, nie miałem też żadnych myśli, ale po chwili mój mózg pewnie zaczął się nudzić i postanowił interpretować to co widzi jako obraz boga i aniołków. Chociaż tak naprawdę czymkolwiek lub kimkolwiek to było, było to poprostu światło, świetlistość. Oczywiście mówię o tej świetlistości z szacunkiem. Aczkolwiek nadawanie pewnych kształtów przez umysł jest uwarunkowane kulturowo (tak, na Białorusi też są obecne wyobrażenia chrześcijańskie). Dorastając w innej kulturze równie dobrze mógłbym zinterpretować co innego.

Wracając do mojej przyjaciółki, która jeszcze jako dziecko była świadoma, że nie warto się bać śmierci, gdyż wcześniej żyła i będzie się wcielać ponownie. To właśnie dzięki niej zadałem sobie pytanie co stwarza człowieka (miałem wtedy 17 lat, a przyjaciółka jest o dwadzieścia lat starsza). Zawiązaliśmy dyskusję odnośnie tego co stwarza człowieka. Uważałem, że człowiek jest taki jakim jest dzięki zewnętrznym wpływom otoczenia i rodziny, miejsca w którym dorasta i się rozwija (rodzisz się w kraju chrześcijańskim - jesteś chrześcijaninem, rodzisz się w kraju muzułmańskim - jesteś muzułmaninem i tak dalej, uważałem, że otoczenie i rodzice mają decydujący wpływ). A ona odparła nie, to nie ma żadnego znaczenia, jesteś już takim jakim się urodziłeś i żadne otoczenie tego nie zmieni. Zastanowiłem się nad tym uparcie żądajac odpowiedzi na pytanie, no i właśnie po tym zobaczyłem "światło", a następnie przez kilka dni czułem silne niefizyczne jak to określałem uczucie w środku klatki piersiowej. Zinterpretowałem tą świetlistą odpowiedź jako "jestem duszą", bardzo chciałem wyjść z ciała i nie rozumiałem jak coś tak wielkiego może się mieścić w tak małym nikczemnym ciele. Lubiłem sobie chodzić do najbliższego kościoła, bo łatwiej tam było nieco "wypuszczać się" przez usta. Umiałem przekazywać energię przez rękę innej osobie czy też ją zabierać - raz w ramach eksperymentu zabrałem koleżance energię za jej zgodą, to ona później nie mogła wstać z łóżka xD Ale te wszystkie małe umiejętności minęły, gdy postanowiłem kontynuować studia (nie widziałem warunków dla prowadzenia życia duchowego na Białorusi).

Uwaga! Podkreślam, iż napisane powyżej w "O stronie" jest tylko próbą odpowiedzi na pytanie dlaczego prowadzenie tej strony i dzielenie się Naukami Buddy jest dla mnie ważne. Powyższa krótka historia jest tylko moim doświadczeniem, które może być dla Ciebie nieistotne, może nie być korzystne dla Ciebie i nie są to żadne nauki.

Jeśli będziesz chciał/chciała, to zawsze możesz do mnie napisać, jestem otwartym człowiekiem. Podaję adres e-mail: s.kalejeu@gmail.com i profil na Facebooku: facebook.com/s.kalejeu

Obecnie nie utrzymuję poglądu "jestem duszą", nawet o tym zapomniałem, ale znajoma swoim pytaniem mi o tym przypomniała i postanowiłem się tym podzielić. Postrzeganie siebie jako duszy uwięzionej w ciele nie przynosiło mi wiele radości, a bardziej sprawiało cierpienie i powodowało nieporozumienie w relacjach z innymi osobami.

Wtedy, kiedy miałem te swoje małe doświadczenia duchowe, nie znałem żadnego "buddyjskiego" tekstu. Ale intuicyjnie czułem, że nie znajdę na Białorusi żadnego nauczyciela, że jedyną wartą uwagi wspólnotą jest wspólnota mnichów, uczniów Buddy. Zdawałem też sobie sprawę z tego, że Nauka Buddy obecnie często jest reprezentowana w nieczystej formie. Nie interesują mnie zatem żadne "buddyjskie" współczesne szkoły za wyjątkiem Theravady jako jedynej dostępnej.

Theravada (Szkoła Starszych) jako jedyna obecnie dostępna
Sangha (wspólnota mnichów, uczniów Buddy)

1. Jeśli nie masz szacunku do Buddy, W Pełni Przebudzonego, Nauczyciela, to nie nazywaj siebie uczniem Buddy czy "buddystą". W przeciwnym razie nie przyniesie to korzyści ani Tobie, ani innym.
2. Jeśli nie masz szacunku do Dhamma i Vinaya, Nauki i Dyscypliny zawartych w najwcześniejszych dostępnych ludzkości Sutta Pitaka i Vinaya Pitaka, to nie nazywaj się uczniem Buddy ani "buddystą". Inaczej narażasz siebie i innych na cierpienie.
3. Jeśli nie masz szacunku dla Sanghi, uczniów Buddy, to nie nazywaj siebie jednym z nich.

"O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina (Dhamma i Vinaya) jest niewłaściwie interpretowana i tak przestrzegana, wiele przewin spada zarówno na interpretatora, jak i na przestrzegającego." (Zbiór "Jedna Rzecz")

Potępiam wszystkie "szkoły" tak zwanej "mahayany". Wszystkie "szkoły" tych, co odrzucili Wskazania Buddy odłączając się od Sanghi. Możecie się nazywać jak chcecie: wyznawcami "zen", "wielkiego wozu" czy tam po prostu "wielkimi mistrzami", drogocennymi "rinpocze", "guru", lamami czy innymi zwierzętami; uprawiać "seks tantryczny", odprawiać rytuały, śpiewać piosenki, tańczyć i bawić się jak tylko chcecie. Miejcie proszę tylko na uwadze, że to nie ma nic wspólnego z Nauczaniem Przebudzonego, że nic nie zrozumieliście z tej Dhammy.

Uważaj! Wszystkie współczesne "buddyjskie szkoły" są szkodliwe i błędnie reprezentują Błogosławionego, Nauczyciela bogów i ludzi. Nauczają tego, co nie jest istotne i tego czego Budda nigdy nie nauczał zamiast nauczać tego, co jest istotne i o czym Budda nauczał. Współcześni "nauczyciele" i "mistrzowie" potrafią pisać grube książki (zatytułowane nawet "Nauka Buddy") ani razu nie wspominając o Czterech Szlachetnych Prawdach, Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżce, o Pięciu czy Ośmiu Wskazaniach - o Nauce Buddy.

"Właściwie pouczony uczeń szlachetnych, który ma dla nich należny szacunek, zna Nauczanie i Dyscyplinę - rozróżnia rzeczy warte uwagi i te niewarte uwagi. Rozróżniwszy, nie zważa na rzeczy niewarte uwagi i zważa tylko na rzeczy warte uwagi.
(...)
Przykłada uwagę prawidłowo:
To jest cierpienie... To jest źródło cierpienia... To jest wygaśnięcie cierpienia... To jest droga prowadząca do wygaśnięcia cierpienia..."

Sutta o wzburzeniach.
Sabbasava Sutta, MN 2.


"I Błogosławiony przemówił: "W jakiejkolwiek nauce czy dyscyplinie, Subhaddo, nie znajdziesz Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki, tam nie znajdziesz prawdziwego ascety o pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym poziomie świętości. Lecz w jakiejkolwiek nauce i dyscyplinie odnajdziesz Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżkę, tam znajdziesz prawdziwego ascetę o pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym stopniu świętości. (...)"

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


"Kto myli nieistotne z tym, co istotne, a istotne z nieistotnym, trwa przy złudnych myślach i nigdy nie osiągnie tego, co istotne.
Kto rozpoznaje istotne jako istotne, a nieistotne jako nieistotne, ma właściwe poglądy i osiąga to, co istotne." (Dhammapada, 11-12)

"Mnisi, tych dwóch zniesławia Tego Który Przeszedł.
Których dwóch?
Ten który wyjaśnia co nie było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł,
jako coś co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł.
I ten który wyjaśnia co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł,
jako coś co nie było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł."

Sutta o tym czego nie powiedziano.
Abhasita Sutta, AN II.23.


"(…) Nadstawcie zatem uszu i słuchajcie uważnie."
"Tak uczynimy, o Szlachetny."
"Mnisi rosnąć w siłę będą a nie słabnąć, dopóty dopóki gromadzić się często będą i na zgromadzenia tłumnie przybywać; gromadzić się i rozchodzić będą w pokoju rozwiązawszy sprawy Sanghy w zgodzie; dopóki nie uchwalą nowych praw i nie obalą istniejących lecz żyć będą zgodnie z wyznaczoną Dyscypliną (Vinaya); dopóki okazywać będą szacunek, poważanie, cześć i oddanie swym Starszym (Thera) oraz wierzyć będą, że warto posłuch im dawać; dopóki nie poddadzą się władzy żądz, które prowadzą do ponownych narodzin; (…)"

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


"Kto niezachwianie podąża za Dhammą i Vinayą
Ten wzniesie się ponad koło narodzin i śmierci kończąc cierpienie."

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


Ze względu na powyższe, przyjacielu, zachęcam Cię do zapoznania się z najwcześniejszymi dostępnymi Słowami Buddy i do krytycznej samodzielnej oceny tego co znamy obecnie jako "buddyzm" w jego różnych współczesnych wersjach.

Jedyną dostępną obecnie szkołą reprezentującą Buddha Dhamma w sposób mniej lub bardziej właściwy jest Theravada, która też zasługuje na krytykę ze względu na stworzenie niepotrzebnie trzeciego kosza, ale której przede wszystkim zawdzięczamy zachowanie Słów Buddy - najcenniejszego co jest dostępne na tej planecie _/\_

Kończąc swoją historię powiem, że mam skłonność ku odosobnieniu i spokoju, a jedyną rzeczą, która mnie obecnie interesuje jest czytanie i przyswajanie tłumaczeń Sutta Pitaka. Polskojęzyczna wersja strony Spakoj.eu jest najlepszą wersją tej strony. Jestem bardzo wdzięczny Polskim mnichom i osobom znającym język Pali za tłumaczenia najcenniejszych dostępnych ludzkości tekstów na język Polski _/\_

Nie wiem jak długo będę żył, nie wiem jak długo będzie istniała ta strona (hosting i domena są na razie opłacone do 30 listopada 2021 roku), nie wiem jak długo będą istniały te i inne warunki wyświetlania tej strony. W każdym razie, jeśli zależy Ci na tekstach czy obrazkach dostępnych na tej stronie, to lepiej je pobierz - możesz swobodnie kopiować i udostępniać wszystko co widzisz. Mam nadzieję, że to są moje ostatnie urodziny. Jeżeli nie są to moje ostatnie urodziny, to mam nadzieję, że będę miał szczęście zapoznać się z Naukami w przyszłym życiu. Mam nadzieję, że zawsze się znajdą ludzie chroniące Nauki dla przyszłych pokoleń.

"Nawet najlepiej zrobione królewskie powozy,
z pewnością się rozpadną, takoż i te ciała.
Lecz Dhamma wyznawana przez ludzi dobrych nie starzeje się,
ludzie dobrzy uczą jej dobrych ludzi." (Dhammapada, 151)

Poniżej na pozostałym miejscu umieszczam informację o Pierwszym Wskazaniu, o diecie roślinnej, o weganizmie, o współczuciu.


"Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Wszyscy boją się śmierci.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici.

Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Życie jest drogie każdemu.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici."

(Słowa Przebudzonego z Dhammapady, 129-130)Artykuł w całości jest dostępny pod linkiem: Jak budować siłę i masę mięśniową na diecie roślinnej. Weganizm: dla zwierząt, na zdrowie, dla środowiska


Znani sportowcy weganie

Weganin Patrik Baboumian - jeden z najsilniejszych ludzi świata: "Moja siła to moje współczucie"


Weganin Patrik Baboumian jest najsilniejszym człowiekiem Niemiec, ustanowił rekord świata niosąc 555 kg na barkach:Weganin Patrik Baboumian przygotowuje się do kolejnych rekordów
(proszę nie próbować tego powtórzyć, to co robi Patryk jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia):


Weganin Frank Medrano:Weganin Siergiej Sobolko zajął 5 miejsce z bodybuildingu Białorusi w 2015 r.

Weganin Jim Morris - na filmiku ma 72 lata:

Wegańskie miejsca w Warszawie

1. Wegańska restauracja "Loving Hut" tuż przy metrze Politechnika;
2. Wegańskie burgery "Krowarzywa", ul. Hoża 42;


3. Lokal Vegan Bistro znajdujący się blisko "Krowarzywy" - polecam "schabowego", ul. Krucza 23/31;


4. Produkty sojowe, w tym parówki i wędliny dostępne są w wielu sklepach, na przykład "Auchan", "SuperSam" (przy stacji metra Wilanowska), "Tesco" (przy stacji metra Kabaty).


"Klasyczne" parówki sojowe zawierają 17,8% białka