Buddha Dhamma - Nauka Przebudzonego. Najcenniejsze teksty dostępne ludzkości. Najwcześniejsze dostępne teksty Słów Buddy po Polsku:


"Bhikkhu, w słuchaniu Dhammy są te pięć korzyści. Jakie pięć?
Człowiek słyszy to, czego [wcześniej] nie słyszał.
Człowiek wyjaśnia to, co [już] słyszał.
Człowiek pokonuje trudności.
Człowiek prostuje swój pogląd.
Umysł człowieka staje się uspokojonym.
Takie są pięć korzyści ze słuchania Dhammy."

Anguttara Nikaya 5.202

12 часов чтения 225 Сутт:
"Tak słyszałem

Pewnego razu Błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sāvatthi w klasztorze Anāthapiṇḍiki w gaju Jety.

I kiedy nadeszła głęboka noc, pewien deva, władający zadziwiającym urokiem, oświecając cały gaj Jety, podszedł ku Błogosławionemu.

Zbliżywszy się do Błogosławionego, złożył mu pokłon, stanął obok i powiedział do Błogosławionego:

"- Jak Pan przekroczył powódź?"

"- Nie zatrzymując się, przyjacielu, ale i nie naprężając się przekroczyłem powódź."

"- Ale w jaki sposób, Panie, nie zatrzymując się, ale i nie naprężając się przekroczył Pan powódź?"

"- Kiedy zatrzymywałem się, przyjacielu, tonąłem, a kiedy walczyłem, unosiło mnie. W taki sposób, przyjacielu, nie zatrzymując się, ale i nie naprężając się przekroczyłem powódź."

Deva: "Długo szukałem i w końcu widzę
Brahmana, który w pełni wygasł,
Nie zatrzymując się i nie naprężając się,
Potrafił on przekroczyć przywiązania do świata."

Tak powiedział dewa. Nauczyciel zaaprobował. I wtedy dewa myśląc: "Nauczyciel zgadza się ze mną" pokłonił się Błogosławionemu, i po obejściu Go z prawej strony, zniknął."SN 1.1 Oghataraṇa Sutta - Przekroczenie powodzi

(Komentarz:
Zatrzymywanie się - porzucenie dążenia do Wygaśnięcia, zaprzestanie oczyszczania umysłu ze skaz itd.
Powódź to coś, co nie pozwala istotom osiągać wyższe stany i Nibbanę.
Są 4 powodzie:
- pożądanie 5 rodzajów przyjemności zmysłowych;
- pożądanie formy i bezforemnej egzystencji oraz przywiązanie do jhan;
- powódź poglądów;
- powódź niewiedzy, nieznajomość 4 Szlachetnych Prawd.)


"Wciąż w kółko męczy się i trudzi;

Wciąż w kółko głupiec idzie do łona.

Wciąż w kółko rodzi się i umiera;

Wciąż w kółko noszą go do grobu.


Ale ten, kogo mądrość jest szeroka jak świat,

Nie rodzi się w kółko,

Bo osiągnął Ścieżkę

Nieodradzania się."Sutta o Przerwaniu Cyklu
Udaya Sutta - SN 7.12


"Dhamma i Vinaya,
które wskazałem i sformułowałem dla was,
to ma być waszym Nauczycielem,
kiedy odejdę."

Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu
Mahāparinibbāna Sutta - DN 16


Pliki do pobrania (spakoj.eu@gmail.com):

Sutta Pitaka czyli Kosz Nauk:

58 Sutt i Dhammapada - tłumaczenie z Pali na Polski Andrew Dalek:
58-sutt-i-dhammapada-z-pali-na-polski.pdf [1,05 Mb] (cкачиваний: 9)

Sutty z Sasana.pl (354 przekłady 300 Sutt):
[attachment=866:sutty-z-sasana.pl-24.11.2018-uporzadkowane-nazwy.zip]

Pozostałe Sutty, teksty i obrazki ze Spakoj.eu:
[attachment=865:spakoj.eu-po-polsku-24.11.2018-sutty-teksty-obrazki.zip]

Cytaty z Sutt o Praktyce: Cztery Szlachetne Prawdy, Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka, Pięć i Osiem Wskazań:
[attachment=851:cztery-szlachetne-prawdy-osmioaspektowa-sciezka-piec-i-osiem-wskazan.pdf]

Dhammapada - zbiór krótkich mów Buddy, tłumaczenie z Angielskiego na Polski Zbigniew Becker:
[attachment=852:dhammapada-z-angielskiego-na-polski-zbigniew-becker-4.pdf]

Inne strony z przekładami Sutt na język Polski: Sasana.pl, blog Polskiego mnicha Varapanyo, Metta.lk/tipitaka, Sutty na BloggerVinaya Pitaka czyli Kosz Dyscypliny:

The Buddhist Monastic Code I [attachment=796:the-buddhist-monastic-code-i.pdf]
The Buddhist Monastic Code II [attachment=797:the-buddhist-monastic-code-ii.pdf]

Blog Polaka o Tajlandii: 227 zasad obowiązujących mnichów


Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka

Pięć i Osiem Wskazań

1. Właściwe rozumienie
"Wiedza odnośnie cierpienia, wiedza odnośnie powstawania cierpienia, wiedza odnośnie ustania cierpienia, wiedza odnośnie sposobu praktyki wiodącej do ustania cierpienia."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

2. Właściwa intencja
"Intencja wyrzeczeń, uwolnienia się od zlej woli, intencja niekrzywdzenia."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

3. Właściwa mowa
"Powstrzymanie się od kłamstwa, powstrzymanie się od kłótni, powstrzymanie się od obelg, powstrzymanie się od czczego gadania."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

4. Właściwe postępowanie
"Powstrzymanie się od odbierania życia, powstrzymanie się od kradzieży, powstrzymanie się od bezwstydu."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Pięć Wskazań:
4.1. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od zabijania żywych istot.
4.2. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od kradzieży.
4.3. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwego zachowania seksualnego.
4.4. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
4.5 Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania alkoholu i narkotyków, które są przyczyną braku dbałości.

Są też Osiem Wskazań, Dziesięć Wskazań. Vinaya Pitaka dla mnichów, w tym 227 reguł Patimokkha.

Osiem Wskazań:
4.1. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od odbierania życia (sobie czy innym ludziom, zwierzętom, roślinom i nasionom).
4.2. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od brania tego, co nie zostało dane.
4.3. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od wszelkiej aktywności seksualnej.
4.4. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od niewłaściwej mowy.
4.5. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od spożywania napojów odurzających i narkotyków, które prowadzą do nieuważności.
4.6. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od jedzenia w nieodpowiednim czasie.*
4.7. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od tańca, śpiewu, muzyki, oglądania przedstawień, koncertów, zwiedzania, zdobienia ciała girlandami, kwiatami, zapachami i kosmetykami.
4.8. Zobowiązuję się przestrzegać podstawy treningu powstrzymywania się od korzystania z wysokich i dużych łoży.*

Dziesięć podstaw treningu to Osiem Wskazań + nie korzystanie ze złota i srebra (pieniędzy).

*4.6. Jeden posiłek dziennie przed południem.
*4.8. "Tak długo jak życie trwa, Szlachetni porzucili wykwintne siedziska oraz łóżka i spią na zwykłym posłaniu. Tego dnia i nocy ja również, porzucam wykwintne siedziska oraz łóżka i będę spał na zwykłym posłaniu. W ten oto sposób będę naśladował Szlachetnych, świętował pełnię księżyca i uwieńczę sam siebie ósmym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
"Mnisi, świętowanie pełni księżyca uwieńczone przestrzeganiem tych Ośmiu Wskazań przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą, która ma długotrwałe konsekwencje."

5. Właściwe życie
"To jest sytuacja, gdy uczeń szlachetnych, porzuciwszy nieuczciwe życie zaczyna prowadzić życie właściwie."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Właściwe zarobkowanie, właściwy sposób utrzymywania się przy życiu. Utrzymywanie się z zajęcia niewymagającego łamania Wskazań. Powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami lub ich ciałami, alkoholem i narkotykami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, oszustwa, wykorzystywania itd.

6. Właściwy wysiłek
"To jest sytuacja, gdy mnich podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu niepowstawania złych, nierozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu porzucenia złych, nierozsądnych sytuacji, które powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu powstania rozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały.
Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu utrzymania, nie pomniejszenia, wzrostu i pełnego rozwoju rozsądnych sytuacji, które powstały. Mnisi, to jest nazywane właściwym wysiłkiem."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

7. Właściwa uważność
"Co to jest właściwa uważność?
To jest sytuacja, gdy mnich pozostaje uważny względem ciała wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem uczuć wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem umysłu wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem fenomenów wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Mnisi, to jest nazywane właściwą uważnością."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8

Zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło.

8. Właściwe skupienie
"Co to jest właściwe skupienie?
To jest sytuacja, gdy mnich całkowicie wycofany ze zmysłowości, wycofany z nierozsądnych wartości mentalnych - wchodzi i pozostaje na pierwszym poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z wycofania, którym towarzyszy ukierunkowana myśl i rozpoznanie.
Zatrzymując ukierunkowane myśli i rozpoznanie, wchodzi i pozostaje na drugim poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z koncentracji, zjednoczenie uważności wolnej od ukierunkowanej myśli i rozpoznania - wewnętrzna pewność.
Z zanikaniem rozkoszy pozostaje w równowadze, w pełni świadomy i uważny, fizycznie odczuwa błogość. Wchodzi i pozostaje na trzecim poziomie skupienia medytacyjnego, który szlachetni określają jako: "Spokojny i w pełni świadomy w przyjemnych rejonach."
Z porzuceniem przyjemności i bólu - jak i z wcześniejszym zaniknięciem uniesienia i stresu - wchodzi i pozostaje na czwartym poziomie skupienia medytacyjnego: nieskalana czystość spokojnej równowagi i pełnej świadomości, ani przyjemność, ani ból. Mnisi, to jest nazywane właściwym skupieniem."
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce - Magga-vibhanga Sutta - SN 45.8
"Znowu i znowu żebracy błagają;
Dawcy raz za razem dają.
Kiedy dawcy dają znowu i znowu,
Znowu i znowu idą do nieba.

Ssaki piją mleko w kółko;
Raz za razem cielę idzie do matki;
Znowu i znowu cierpi i pracuje;
Znowu głupiec idzie do łona.
Wciąż w kółko rodzi się i umiera;
Wciąż w kółko go niosą do trumny.

Ale jeśli nagle znalazł sposób,
Co nie prowadzi do nowych narodzin,
Otrzymawszy wzrost w mądrości -
Nie rodzi się ciągle na nowo".

SN 7.12

Cztery Szlachetne Prawdy


"Czym jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, ta która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany?
Oto ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie.

Taka jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, która wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany.


Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Cierpieniu: narodziny są cierpieniem, starzenie jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem; smutek, lament, ból, stres i rozpacz są cierpieniem; połączenie z nielubianym jest cierpieniem, oddzielenie od lubianego jest cierpieniem, nie otrzymanie upragnionego jest cierpieniem. Krótko mówiąc: Pięć Zespołów Zapału jest cierpieniem.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia: jest to pragnienie, które tworzy dalsze zradzanie, któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam. Pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się i pragnienie niebytu.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia: jest to całkowite zaniknięcie i wygaśnięcie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, wyzbycie się tego właśnie pragnienia.

Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Praktyce Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia: jest nią Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka - właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie."

Sutta o wprawieniu w ruch koła Dhammy
Pierwsza Nauka Buddy dla Pięciu Mnichów
Dhammacakkapavattana Sutta - SN 56.11


Mowa o złodzieju zapachu - SN 9.14 - Gandhatthena Sutta

Słyszałem, że pewnego razu pewien mnich przebywał wśród Kosalan, a mieszkał w gęstwinie leśnej. Gdy po posiłku wracał ze zbierania jałmużny, podszedł do stawu lotosowego i powąchał kwiat czerwonego lotosu.

Las ów zamieszkiwała pewna dewa, która współczuła mnichowi i pragnęła jego szczęścia. Chcąc pomóc mu zrozumieć jego błąd, zbliżyła się i rzekła:

Powąchałeś ten wodny kwiat,
Który nie został ci dany.
To, drogi panie, jest rodzajem kradzieży.
Jesteś złodziejem zapachu.

[Mnich:]
Ja nie biorę, ja nie niszczę,
Wąchałem kwiat z daleka.
Czemu więc zwiesz mnie
Złodziejem zapachu?

Ten, kto wyrywa korzenie
Lub niszczy kwiat
Zachowuje się gorzej.
Dlaczego jego tak nie nazwiesz?

[Dewa:]
Osobie podłej i pożądliwej,
Nieczystej jak zabłocona szata;
Jej nie mam nic do powiedzenia.
Lecz zwracam się do ciebie.

Dla człeka nieskalanego,
Pragnącego być czystym
Zło wielkości włosa
Jest wielkie jak chmura.

[Mnich:]
Tak, jakkho, ty mnie rozumiesz
I okazujesz współczucie.
Ostrzegaj mnie zawsze,
Gdy znów zobaczysz
Czyn podobny do tego.

[Dewa:]
Nie należę do ciebie,
Ani nie jestem najętą pomocnicą.
Ty sam musisz wiedzieć
Jak podążać ku właściwemu celowi.

Mnich, oczyszczony przez dewę, zrozumiał swój błąd.
Poniżej nie Słowa Buddy (Nie Sutty)
"Po co żyjesz?" Odpowiedzi Warszawiaków:"Polskie życie po życiu" - relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej.

"Polskie życie po życiu to opowieści prawdziwe ludzi przedwcześnie pożegnanych o ich spotkaniach ze Światłem i Opiekuńczymi Istotami, podróżach przez tunel i niechcianych zazwyczaj powrotach do ciała.

To dramatyczne szpitalne epizody: porody i operacje, zapaści i zawały, a także wypadki i różne nagłe zdarzenia, które uchylały drzwi do innych wymiarów, skąd emanowała DOBROĆ I MIŁOŚĆ.

A wszystko to zdarzyło się tu, w Polsce, wśród nas."Myślę, że taka książka może być przydatna osobom nie mającym (nie pamiętającym) własnych doświadczeń.
Spieszcie się czynić dobro - przyda się po rozpadzie ciała.
Mogę pożyczyć tą książkę osobie w Warszawie: facebook.com/s.kalejeu

"Polskie życie po życiu" - relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej (fragment do pobrania):
[attachment=862:polskie-zycie-po-zyciu-4.pdf]

"Tybetańska Księga Życia i Umierania" Sogjal Rinpocze:
[attachment=855:tybetanska-ksiega-zycia-i-umierania-sogjal-rinpocze-nie-slowa-buddy.pdf]

Jeszcze bardziej od tej polskiej książki "smakowała" mi książka amerykańska "Życie po śmierci" dr Jeffrey Long, Paul PerryTą książkę też mogę pożyczyć, ale zazwyczaj znajduje się u innych ludzi, jest chętnie czytana.

Ktoś zapytał na Facebooku:
"Witam wszystkich! Czy relacje osob z ksiazek "Zycie po smierci", "Zycie po zyciu" i podobnych zgodne sa z nauka buddyjska? Czy OOBE potwierdzaja buddyjska wiedze?"

Kocik Sieržyk odpowiedział:
Czytałem, wierzę w relacje osób po chwilowym odłączeniu się od ciała. Nie widzę sprzeczności z Suttami, jest spójność.
/
1. Poczytaj interesujące Cię książki czy relację.
2. Poczytaj Sutty.
3. Porównaj. Samodzielnie przeanalizuj.
/
(Chcesz się dowiedzieć jak wygląda bycie po śmierci ciała? Posłuchaj tych, co przeżyli śmierć kliniczną i chwilowo odłączyli się od ciała. Nie chcesz - nie czytaj. Tak samo z Suttami - chcesz się dowiedzieć jak jest - czytasz. Nie chcesz - nie czytasz.)W kilku miejscach w Kanonie Pali zapisane jest, że Budda mówił, iż nie ma ditthi - nie ma poglądu, filozofii ani systemu myśli. "Wielu innych nauczycieli ma system myśli, który wyjaśniają, lub filozofię, której uczą; ale ja nie mam niczego takiego. Nie mam "poglądu" do przekazania. Tathagata (Budda) jest wolny od poglądów, wyzwolony z doktryn, uwolniony od filozofii."
Madźdźhima Nikaja 31


– Czy wymawia Szlachetny słowo, jeśli jest ono nieprawdziwe, szkodliwe i nieprzyjemne? – Nie.
– Czy wymawia Szlachetny słowo, jeśli jest ono nieprawdziwe, szkodliwe i przyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, szkodliwe i nieprzyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, szkodliwe i przyjemne? – Nie.
– Jeśli jest ono prawdziwe, korzystne i nieprzyjemne? – Tak.
– Jeśli jest ono prawdziwe, korzystne i przyjemne? – Tak.
– Dlaczego On tak postępuje? – On współczuje wszystkim istotom."W zamierzchłych czasach istniały tylko trzy choroby: pożądanie, głód i zepsucie;
ale z powodu zabijania zwierząt wzrosły one do dziewięćdziesięciu ośmiu."

Sutta Nipata, 311"Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Wszyscy boją się śmierci.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici.

Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
Życie jest drogie każdemu.
Biorąc samego siebie za przykład,
Nie powinno się uderzać innych
ani sprawiać, by byli bici."

Dhammapada, 129-130

"Kto wyzwolił się z gwałtu wobec wszystkich żywych istot, i słabych, i silnych,
kto ani nie zabija, ani nie powoduje innych do zabijania - tego zwę świętym człowiekiem."

Dhammapada, 405


Mnisi nie niszczą roślin i nasion.

Umysł poprzedza wszystkie złe stany.
Umysł jest wodzem; są one stworzone przez umysł.
Jeśli mówisz lub działasz ze złym umysłem,
nadejdzie cierpienie, tak jak koło wozu
podąża za podkową ciągnącego go wołu.

Umysł poprzedza wszystkie dobre stany.
Umysł jest wodzem; są one stworzone przez umysł.
Jeśli mówisz lub działasz z dobrym umysłem,
Nadejdzie dobroć, tak jak cień,
Który cię nigdy nie opuszcza.

Słowa Buddy (dwie pierwsze strofy Dhammapady)


"Tak jak woda, która naturalnie spływa z miejsc wyższych do miejsc położonych niżej, tak i umysły istot, jeśli pozostawić je bez kontroli, naturalnie ciążą ku złu. Taka jest tendencja umysłu." Więcej

Kiedy ciotka i mamka Buddy, Mahapradżapati Gautami, zdezorientowana sprzecznymi wersjami nauki przedstawianymi przez jego uczniów, zapytała go wprost: "Czego właściwie uczysz?", Budda odparł, że sama może sobie na to odpowiedzieć: "Tych nauk możesz być pewna, które prowadzą do spokoju, a nie do chciwości i nienawiści; do wolności, a nie do zniewolenia; do zmniejszania ziemskich przywiązań, a nie do zwiększania ich; do zadowolenia, a nie do zawiści; do samotności, a nie do towarzyskich rozrywek; do energii, a nie do ospałości; do radowania się dobrem, a nie złem; możesz być pewna, że takie nauki tworzą moją Dhammę."
Theravada (Szkoła Starszych) jako jedyna obecnie dostępna
Sangha (wspólnota mnichów, uczniów Buddy)


"O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina (Dhamma i Vinaya) jest niewłaściwie interpretowana i tak przestrzegana, wiele przewin spada zarówno na interpretatora, jak i na przestrzegającego." (Zbiór "Jedna Rzecz")

"Właściwie pouczony uczeń szlachetnych, który ma dla nich należny szacunek, zna Nauczanie i Dyscyplinę - rozróżnia rzeczy warte uwagi i te niewarte uwagi. Rozróżniwszy, nie zważa na rzeczy niewarte uwagi i zważa tylko na rzeczy warte uwagi.
(...)
Przykłada uwagę prawidłowo:
To jest cierpienie... To jest źródło cierpienia... To jest wygaśnięcie cierpienia... To jest droga prowadząca do wygaśnięcia cierpienia..."

Sutta o wzburzeniach.
Sabbasava Sutta, MN 2.


"I Błogosławiony przemówił: "W jakiejkolwiek nauce czy dyscyplinie, Subhaddo, nie znajdziesz Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki, tam nie znajdziesz prawdziwego ascety o pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym poziomie świętości. Lecz w jakiejkolwiek nauce i dyscyplinie odnajdziesz Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżkę, tam znajdziesz prawdziwego ascetę o pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym stopniu świętości. (...)"

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


"Kto myli nieistotne z tym, co istotne, a istotne z nieistotnym, trwa przy złudnych myślach i nigdy nie osiągnie tego, co istotne.
Kto rozpoznaje istotne jako istotne, a nieistotne jako nieistotne, ma właściwe poglądy i osiąga to, co istotne." (Dhammapada, 11-12)

"Mnisi, tych dwóch zniesławia Tego Który Przeszedł.
Których dwóch?
Ten który wyjaśnia co nie było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł,
jako coś co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł.
I ten który wyjaśnia co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł,
jako coś co nie było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł."

Sutta o tym czego nie powiedziano.
Abhasita Sutta, AN II.23.


"(…) Nadstawcie zatem uszu i słuchajcie uważnie."
"Tak uczynimy, o Szlachetny."
"Mnisi rosnąć w siłę będą a nie słabnąć, dopóty dopóki gromadzić się często będą i na zgromadzenia tłumnie przybywać; gromadzić się i rozchodzić będą w pokoju rozwiązawszy sprawy Sanghy w zgodzie; dopóki nie uchwalą nowych praw i nie obalą istniejących lecz żyć będą zgodnie z wyznaczoną Dyscypliną (Vinaya); dopóki okazywać będą szacunek, poważanie, cześć i oddanie swym Starszym (Thera) oraz wierzyć będą, że warto posłuch im dawać; dopóki nie poddadzą się władzy żądz, które prowadzą do ponownych narodzin; (…)"

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


"Kto niezachwianie podąża za Dhammą i Vinayą
Ten wzniesie się ponad koło narodzin i śmierci kończąc cierpienie."

Mahāparinibbāna Sutta
Sutta o Wielkim Ostatecznym Zdmuchnięciu


Ze względu na powyższe, przyjacielu, zachęcam Cię do zapoznania się z najwcześniejszymi dostępnymi Słowami Buddy i do krytycznej samodzielnej oceny tego co znamy obecnie jako "buddyzm" w jego różnych współczesnych wersjach.

Jedyną dostępną obecnie szkołą reprezentującą Buddha Dhamma w sposób mniej lub bardziej właściwy jest Theravada, która też zasługuje na krytykę ze względu na stworzenie niepotrzebnie trzeciego kosza, ale której przede wszystkim zawdzięczamy zachowanie Słów Buddy (Sutt) - najcenniejszego co jest dostępne na tej planecie _/\_

Jestem bardzo wdzięczny Polskim mnichom i osobom znającym język Pali za tłumaczenia najcenniejszych dostępnych ludzkości tekstów na język Polski _/\_

Nie wiem jak długo będę żył, nie wiem jak długo będzie istniała ta strona (hosting i domena są na razie opłacone do 30 listopada 2021 roku), nie wiem jak długo będą istniały te i inne warunki wyświetlania tej strony. Więc jeśli zależy Ci na tekstach czy obrazkach dostępnych na tej stronie, to lepiej je pobierz - możesz swobodnie kopiować i udostępniać wszystko co widzisz. Mam nadzieję, że to są moje ostatnie narodziny. Jeżeli nie są to moje ostatnie narodziny, to mam nadzieję, że będę miał szczęście zapoznać się z Dhammą w przyszłym życiu. Mam nadzieję, że zawsze się znajdą ludzie chroniące Naukę Buddy dla przyszłych pokoleń.

"Nawet najlepiej zrobione królewskie powozy,
z pewnością się rozpadną, takoż i te ciała.
Lecz Dhamma wyznawana przez ludzi dobrych nie starzeje się,
ludzie dobrzy uczą jej dobrych ludzi." (Dhammapada, 151)


Spakoj.eu po Polsku

Buddha Dhamma

Nauka Przebudzonego

(grupa na Facebooku)


Budyzm

Copyright © 2012 - dopóki się nie Przebudzimy Nauka Przebudzonego Wszystkie prawa zastrzeżone
Zaznacz kursorem znaleziony błąd i zawiadom nas przez Ctrl+Enter. Dziękujemy!